La dato de la Esperantlingva elsendo baldaŭ diskoniĝos.